Zděné konstrukce

Přesunutí kapličky v Letkovicích o 3 metry dále od silnice směrem na náves z důvodu zvýšení bezpečnosti osob a silniční dopravy. Pod ztužující rošt základů kaple byly umístěny ocelové nosníky, za které jeřáby kapličku zvedly a přeložily na nový železobetonový základ.