BIM spolupráce

Podívejme se stručně na hlavní rysy BIM

  • BIM popisuje přesnou geometrii 3D stavebního prvku. Například v případě sloupu jeho výšku, šířku a průřez.
  • Lze definovat nejen geometrii, ale také všechny další vlastnosti prvku. Například u stavebního prvku jeho využití, požární odolnost, akustické hodnocení a další funkce.
  • Možnost filtrování rozsáhlých databází. Můžete zvolit přístup nebo zobrazit pouze data, která vás zajímají.
  • Schopnost používat koncept referenčního modelu k prohlížení a kontrole modelů jiných disciplín.
  • Snadno použitelné rozhraní, například export a import modelu jedním kliknutím.

IFC - open BIM

Zdrojový kód IFC je otevřený pro všechny návrhové programy. Například ArchiCAD a AxisVM mohou spolupracovat nejen s hlavními, ale také s lokálními specifikacemi. Jelikož je struktura IFC stará více než 15 let, jedná se o vysoce rafinovaný datový formát.
Obsah souboru IFC lze číst také pomocí jednoduchého textového editoru.
Přestože je oficiálním jazykem normy IFC angličtina, její rozhraní lze lokalizovat, což umožňuje jeho použití po celém světě.

Spolupráce s Revit

Nový modul REV

Doplněk Revit je přímé spojení mezi Revit a AxisVM. Díky doplňku pro Revit je vždy zajištěno, že data budou předána AxisVM nejefektivnějším a nejideálnějším způsobem. Během exportu lze přenášet geometrii, materiály a zatížení.

Chcete-li nainstalovat doplněk, musí uživatelé spustit AxisVM_Revitapi_Setup.exe. Před instalací je důležité aplikaci Revit vypnout. V případě úspěšné instalace se doplněk objeví v hlavní nabídce aplikace Revit v podnabídce Doplňky / externí nástroje s názvem Export Revit-AxisVM.

AxisVM může importovat data prostřednictvím přímého spojení mezi AxisVM a Autodesk Revit 2015 (nebo novější). Je založen na rozhraní Revit API, které umožňuje jiným programům dotazovat a upravovat jeho databázi. Na konci procesu instalace AxisVM je vytvořena složka "RevitImport" ve složce AxisVM a zkopíruje všechny potřebné soubory.

Doplněk pro Revit stahujte zde.

Existují dva způsoby komunikace

  1. Použití přechodného souboru.
  2. Prostřednictvím rozhraní AxisVM COM.

Schéma datového toku je:

Proces musí být spuštěn z aplikace Revit, jak je ukázáno níže.

Dialog Export statického modelu do AxisVM nám umožňuje vybrat mezi těmito dvěma metodami. Tato volba také určuje dostupná nastavení v dialogu. Výběr rozhraní COM nabízí nastavení určitých parametrů geometrie. Jazyk dialogu lze také vybrat ze seznamu.

1. Importujte prostřednictvím přechodného souboru

Uživatelé by měli zvolit tuto možnost, pokud chtějí data odeslat jinému uživateli. Nejprve musí nastavit název souboru, který má být uložen. Po úspěšné operaci uložení může být vytvořený soubor importován do AxisVM.

Při importu souboru do AxisVM se objeví dialogové okno.

2. Import přes rozhraní AxisVM COM

Tuto možnost použijte, pokud zpracováváte data extrahovaná z aplikace Revit sami a na stejném počítači spouštíte aplikace Revit a AxisVM. Po úspěšném exportu přes rozhraní AxisVM COM se spustí AxisVM a v něm můžete pokračovat v úpravách modelu. Výše uvedené parametry geometrie musí být nastaveny v dialogu Export aplikace Revit. Typy prvků, které se mají exportovat, lze nastavit výběrem položek stromu.


Spolupráce s Tekla

Software pro statické výpočty AxisVM nabízí obousměrné spojení s Tekla Structures, které umožňuje přenos modelu z a do Tekla Structures přes COM server v AxisVM.

Doplněk TEKLA je přímým spojením mezi Tekla a AxisVM. Pomocí doplňku pro Tekla je vždy zajištěno, že data budou předána AxisVM nejefektivnějším a nejideálnějším způsobem. Během exportu lze přenášet geometrii, materiály a zatížení konstrukce. 

Chcete-li nainstalovat doplněk, uživatelé musí spustit AxisVM_TEKLAapi_Setup.exe.

Doplněk pro Tekla stahujte zde. 

Model vytvořený v Tekla Structures lze pro výpočet převést do AxisVM. Úzká spolupráce mezi těmito dvěma programy umožňuje i převod zatížení a zatěžovacích stavů definovaných v Tekla Structures.

AxisVM také spolupracuje s Tekla Structures prostřednictvím importu / exportu IFC a DXF.


Grasshopper

Parametrický konstrukční návrh s AxisVM Grasshopper + AxisVM umožňuje optimalizaci konstrukce rychlým a efektivním porovnáním alternativ návrhu. Kromě toho můžeme snadno vytvořit speciální konstrukční geometrie, které lze přímo použít v programu AxisVM. 

Grasshopper (vizuální programování pro Rhinoceros 3D) je jedním z nejpopulárnějších parametrických návrhových programů. Je snadné vytvořit modely, v nichž měnící se geometrické vlastnosti (např. rozpětí) aktualizují celý geometrický model v reálném čase.

Nová funkce AxisVM Export exportuje model Grasshopper do AxisVM jediným kliknutím. obrázek: AxisVM model Biodome, Budapest Konstrukční řešení pro stavební povolení od MTM Kft. a CEOS Kft. Architekt: Architektonické studio Mérték


Dynamo

Balíček AxisVM Export Dynamo umožňuje vytvářet konstrukční modely a exportovat je do softwaru pro konstrukční analýzu a návrh AxisVM. Export AxisVM je parametrické rozhraní pro AxisVM využívající Dynamo.

Plugin AxisVM Export komunikuje s AxisVM prostřednictvím jeho rozhraní COM. Export vyžaduje, aby byly AxisVM a verze Dynamo (Dynamo Studio nebo Dynamo rozšíření aplikace Revit) nainstalovány na stejném počítači. Po zahájení exportu se AxisVM automaticky spustí a zobrazí exportovaný model.