Ceník a balíčky

AxisVM X5 - balíčky

P1X5 - Statik - Start X5

 • Lineární řešič
 • Posudky: ocel, dřevo, beton a základy
 • L3P/SB
 • SWG, DXF/PDF, DM, MT, IFC, SD12, TD1, RC1234

P2X5 - Statik - Advanced X5

 • Nelineární řešič
 • Seismicita: Spektra odezvy
 • Posudky a optimalizace: ocel, dřevo, beton a základy
 • NL3P/SB
 • SWG, DXF/PDF, DM, MT, IFC, SE1, SD1289, TD189, RC12345

P3X5 - Statik - Expert X5

 • Nelineární a plastický řešič
 • Seismicita: Spektra odezvy, Pushover
 • Dynamika: Time histroy + Footfail analysis
 • Posudky a optimalizace: ocel, dřevo včetně CLT panelů, beton a základy
 • PNL3P/SB
 • SWG, DXF/PDF, DM, MT, IFC, SE12, DYN, FFA, SD1289, TD189, XLM, RC1234

P4X5 - Statik - Steel and Timber X5

 • Nelineární řešič
 • Seismicita: Spektra odezvy
 • Posudky a optimalizace: ocel, dřevo
 • NL3P/SB
 • SWG, DXF/PDF, DM, MT, IFC, SE1, SD1289, TD189

P5X5 - Statik - Concrete X5

 • Nelineární řešič
 • Seismicita: Spektra odezvy
 • Posudky a optimalizace: beton a základy
 • NL3P/SB
 • SWG, DXF/PDF, DM, MT, IFC, SE1, RC12345

P6X5 - Statik - Concrete X5

 • Nelineární a plastický řešič
 • Všechny přídavné moduly

Základní výpočetní moduly

L1

Lineární statická analýza a vlastní tvary pouze pro prutové prvky

L2

Lineární statická analýza a vlastní tvary pouze pro plošné prvky

L3

Lineární statická analýza a vlastní tvary pro prutové i plošné prvky

NL1

Lineární a nelineární statická analýza, stabilitní výpočty a vlastní tvary pouze pro prutové prvky

NL2

Lineární a nelineární statická analýza, stabilitní výpočty a vlastní tvary pouze pro plošné prvky 

NL3

Lineární a nelineární statická analýza, stabilitní výpočty a vlastní tvary pro prutové i plošné prvky 

PNL1

Lineární a nelineární statická analýza, plasticita (statika a dynamika), stabilitní výpočty a vlastní tvary pouze pro prutové prvky 

PNL2

Lineární a nelineární statická analýza, plasticita (statika a dynamika), stabilitní výpočty a vlastní tvary pouze pro plošné prvky  

PNL3

Lineární a nelineární statická analýza, plasticita (statika a dynamika), stabilitní výpočty a vlastní tvary pro prutové i plošné prvky  

Rozšiřující moduly

RC1

 • Posouzení železobetonu pro plošné prvky
 • Výpočet šířky trhlin
 • Normy: EC, DIN, SIA, NEN, NTC

RC2

 • Posouzení železobetonu pro sloupy a nosníky
 • Výpočet šířky trhlin
 • Normy: EC, DIN, SIA, NTC

RC3

 • Posouzení propíchnutí a výpočet smykové únosnosti
 • Normy: EC, DIN, SIA

RC4

 • Posouzení základových pasů a patek včetně geotechnických posudků a sedání
 • Normy: EC

RC5

 • Posouzení železobetonových stěn a jader
 • Normy: EC

CBX

 • Posouzení Cobiax desek

PS1

 • Předpětí (dodatečné předpětí) železobetonových nosníků
 • Normy: EC

SD1

 • Posouzení a návrh ocelových prvků
 • Normy: EC, NEN, SIA

SD8

 • Posouzení požární odolnosti ocelových prvků (modul SD1 je požadován)
 • Normy: EC

SD9

 • Optimalizace pro ocelové prvky a průřezy
 • Normy: EC, SIA

SC1

 • Posouzení ocelových šroubovaných a svařovaných přípojů metodou komponent

TD1

 • Posouzení dřevěných prvků
 • Normy: EC, SIA

TD8

 • Posouzení požární odolnosti dřevěných prvků (modul TD1 je požadován)
 • Normy: EC, SIA

TD9

 • Optimalizace návrhu dřevěných prvků
 • Normy: EC, SIA

XLM

 • Posouzení křížem lepených dřevěných panelů (CLT)
 • Normy: EC,SIA

SE1

 • Analýza spekter odezvy (seismicita)
 • Normy: EC, DIN, SIA, NTC

SE2

 • Pushover analýza pro ocelové na železobetonové rámy (seismicita)
 • Normy: EC

SWG

 • Generátor klimatických zatížení sněhem a větrem
 • Normy: EC,SIA

DYN

 • Dynamická analýza (Time History)

FFA

 • Analýza a posouzení kmitání stropů (posouzení zrychlení způsobeného vibracemi z lidského pohybu)

IFC

 • Rozhraní IFC 2.0/2x2/2x3/2x4 (ArchiCAD, Revit, All-Plan, ADT, Tekla Structures)

DXF

 • Import a export 3D DXF (pro model i jako podkladní hladina)

PDF

 • Import 3D PDF (pro model podkladu nebo aktivní hladinu)

DXF/PDF

 • Společné moduly pro geometrii

ALP

 • AllPlan Export modelu + navrženího vyztužení pro desky, stěny včetně výztužných matrací  BAMTEC

REV

 • Přímé propojení s AutoCAD/REVIT

TI

 • Integrační modul pro Tekla Structure a AxisVM

DM

 • Multi jazyková podpora (uživatelské rozhraní a výstupní protokol)

COM

 • .COM přístup k AxisVM

Přídavné moduly

Přídavné moduly jsou projekční pomůcky, které nepocházení z přímého vývoje AxisVM, ale od uživatelů nebo distributorů AxisVM. Tyto moduly využívají přímého propojení pomocí COM serveru.

3D2

Modul slouží k rozdělení 3D konstrukce na jednotlivé dílčí 2D modely. Ppostup lze použít i naopak - z dílčích 2D modelů sestavit 3D model konstrukce

LUB

Modul slouží pro přenos reakcí z jednoho modelu AxisVM do jiného. Vložení reakcí je ve formě zatížení.

SEV

Modul automaticky generuje polohy a umístění virtuálních nosníků a řezů na 2D prvcích.

MAS

Generování výkazu materiálu + kumulace po průřezech, materiálech, podlažích apod.

ERS

Modul pro generování ekvivalentních sil pro posouzení seismických účinků na budovy.