Výstupní protokol

Výstupní protokol je možné v AxisVM tvořit několika způsoby. Nejefektivnější je použití dynamických šablon, které svou obecnou definicí určují, které informace a v jaké formě chcete prezentovat v dokumentu.

Dokument umožňuje tvorbu vlastní firemní šablony včetně použitých fontů a velikostí písma. Lze také vkládat Vaše obrázky a další údaje.

Ukázka definice šablony protokolu.

Ukázka výstupného protokolu

Výstupní protokol můžete uložit do .rtf nebo tidknout přímo do .pdf