Výstupní protokol

Výstupní protokol je možné v AxisVM tvořit několika způsoby. Nejefektivnější je použití dynamických šablon, které svou obecnou definicí určují, které informace a v jaké formě chcete prezentovat v dokumentu.

Dokument umožňuje tvorbu vlastní firemní šablony včetně použitých fontů a velikostí písma. Lze také vkládat vaše obrázky a další údaje.

Ukázka definice šablony protokolu:

Ukázka výstupného protokolu:

Výstupní protokol můžete uložit do .rtf nebo tisknout přímo do .pdf