Reference

Náš zákazník, Ing. Miroslav Šimonovič, PhD. zpracovával projekt statiky monolitické železobetonové konstrukce rodinného domu v Nitře. Jedná se o moderní atypický dům s plochou střechou a velkorysými okenními otvory, jehož 2. NP je vykonzolováno nad 1. NP. Právě toto je jedno z míst, kde je důležité správně navrhnout výztuže. V několika místech...

Náš dlouholetý zákazník Ing. Miroslav Šimonovič, PhD. ve spolupráci se statikem Ing. Slavomírem Šmihulou zpracovali projekt modernizace hlavního vstupního objektu zařízení se školícími prostory, který slouží také pro ubytování a stravování studentů. Modernizace proběhla v rámci projektu "Virt - modernizace vzdělávacího zařízení Ekonomické...

Přesunutí kapličky v Letkovicích o 3 metry dále od silnice směrem na náves z důvodu zvýšení bezpečnosti osob a silniční dopravy. Pod ztužující rošt základů kaple byly umístěny ocelové nosníky, za které jeřáby kapličku zvedly a přeložily na nový železobetonový základ.