Další moduly

Představujeme vám nové moduly AxisVM - modul IMP umožňující analýzu se zahrnutými imperfekcemi a modul CFD pro simulaci dynamiky tekutin. Oba moduly jsou nezávislé na návrhových normách.

Návrhové normy/standardy poskytují pokyny pro zahrnutí faktorů tlaku větru pouze pro konstrukce s téměř pravidelnou geometrií. V případě složitějších nebo členitých konstrukcí nejsou tyto metody použitelné a tlakové koeficienty musí být stanoveny jednotlivě simulací dynamiky tekutin (modelování CFD - computational fluid dynamics) nebo testem ve...

Strukturální analýza se obvykle provádí na idealizovaném, geometricky dokonalém modelu. Ve skutečném světě však nic není dokonalé. Konstrukční geometrie, chování materiálu a poloha zatížení jsou nedokonalé. Geometricky a materiálově nelineární analýzu se zahrnutými imperfekcemi (GMNIA) lze efektivně použít namísto lineárních metod pro ověření...