CFD modul: rozhraní pro výsledky analýzy proudění

06.10.2021

Návrhové normy/standardy poskytují pokyny pro zahrnutí faktorů tlaku větru pouze pro konstrukce s téměř pravidelnou geometrií. V případě složitějších nebo členitých konstrukcí nejsou tyto metody použitelné a tlakové koeficienty musí být stanoveny jednotlivě simulací dynamiky tekutin (modelování CFD - computational fluid dynamics) nebo testem ve větrném tunelu. Modul CFD umožňuje import těchto výsledků do AxisVM.

Modul CFD je obecné rozhraní, které umožňuje definovat tlaky způsobené proudícími látkami přes plošné prvky nebo zatěžovací panely. 

Požadavky / doporučení

  • modul je volitelný v základních balíčcích (možnosti analýzy), doporučuje se při navrhování konstrukcí se zatíženími způsobeným proudícími látkami
Větrný tunel v Langley (1950, NASA)
Větrný tunel v Langley (1950, NASA)

Charakteristika

  • doporučuje se pro konstrukce s nepravidelnou geometrií nebo se zatížením, na které se nevztahují návrhové normy
  • v současné době je možné aplikovat pouze zatížení statickým tlakem (konstantní funkce času)
  • interpoluje hodnoty tlaku ze simulací CFD na povrch prvků konstrukce
  • stačí zadat prostorové souřadnice měření a odpovídající hodnoty tlaku, ze kterých program určí hodnoty zatížení kolmo na povrchy

Podrobnosti

Stanovení rozložení tlaku

Rozložení tlaku na povrchu konstrukce lze získat z modelu CFD nebo pomocí experimentu s aerodynamickým tunelem.

Import rozložení tlaku s použitím modulu CFD

Rozhraní CFD je k dispozici na panelu Zatížení za předpokladu, že byl vybrán statický zatěžovací stav.

Zobrazení výsledků

Deformace a síly generované aplikovaným rozložením tlaku větru lze zobrazit obvyklými způsoby, jako jsou diagramy, isolinie nebo isopovrchy.