Verifikace a příklady

Kniha Verifikační příklady obsahuje širokou škálu ověřovacích testovacích případů pro AxisVM. Tyto testovací případy ověřují funkci různých analýz AxisVM a typů návrhů pomocí teoretických a srovnávacích řešení ze známých technických testovacích případů.

Každý testovací případ obsahuje data a informace o zkušebním modelu, například typ prvku a vlastnosti materiálu, zatížení, okrajové podmínky, typ analýzy, krátký popis problému a výsledky.

Úzká shoda výsledků AxisVM s teoretickými výsledky v této knize má navíc zajistit důvěru uživatelů v řešení AxisVM. Byl učiněn pokus zahrnout většinu typů prvků a hlavní možnosti řešení AxisVM do této sady testovacích případů. Tyto problémy pak mohou sloužit jako základ pro další validaci a kvalifikaci možností AxisVM uživatelem pro specifické a pro uživatele zajímavé aplikace.


Verifikační příklady


Verifikační příklady

Příklady ke stažení