Patch testy

Nejdůležitější pro úspěch analýzy pomocí konečných prvků je přesnost konečných prvků. Jednoduchou metodou pro kontrolu chování a kvality konečných prvků je tzv. Patch Testing, které by mělo být provedeno před prvním použitím jakéhokoli programu konečných prvků. Patch Testy zajišťují, že teorie formulace konečných prvků byla správně implementována a že analytický systém je také správný. Testy zajišťují, že pravidelné i nepravidelné prvky zaručují stejné chování. Následující příručka obsahuje Patch Testy konečných prvků implementovaných v AxisVM.

Patch Testy AxisVM