Bytový dům Nitra, SK

08.04.2021

Předmětem zakázky pana Ing. Miroslava Šimonoviče, PhD. bylo statické posouzení návrhu stavby bytového domu v Nitře.

Nosná konstrukce je navržena jako kombinace zděných a monolitických konstrukcí. Stropy jsou řešeny jako železobetonová monolitická stropní deska. Stěny ve vyšších podlažích jsou zděné. Přízemí tvoří monolitická železobetonová konstrukce s využitím sloupů pro vytvoření co nejvíce otevřeného prostoru. Zde bylo nutné provést pečlivý návrh a výpočet z důvodu rizika protlačení stropní desky sloupem.