Přesun kaple sv. Jana Nepomuckého a Panny Marie Ivančice - Letkovice

03.11.2019

Přesunutí kapličky v Letkovicích o 3 metry dále od silnice směrem na náves z důvodu zvýšení bezpečnosti osob a silniční dopravy. Pod ztužující rošt základů kaple byly umístěny ocelové nosníky, za které jeřáby kapličku zvedly a přeložily na nový železobetonový základ. 

Více najdete na stránkách ČKAIT.