Novinky

Školení bude rozděleno na dopolední část pro začínající uživatele a odpolední část pro pokročilejší. Pro začínající uživatele budeme mít připravenu sadu úloh, na které se naučíte modelování prutových i plošných konstrukcí, zadávání zatížení, kombinací, vyhodnocení výsledků včetně základních posudků na ocel, beton a dřevo až po zakládání vytváření...