Jak dopadl průzkum?

03.02.2022

Jistě jste zaregistrovali náš průzkum zaměřený na další vývoj AxisVM. Mnozí jste se také svým hlasováním zapojili. Ptali jsme se vás, jaké nové moduly AxisVM byste v budoucnu na českém a slovenském trhu nejvíce uvítali.

Už delší dobu roste váš zájem o dřevěné konstrukce a moduly pro jejich řešení, což koresponduje se současným rostoucím trendem výstavby dřevostaveb. Evergreenem jsou železobetonové konstrukce a velký zájem jste projevili také o analýzu interakce s podložím.  

A jaké jsou tedy výsledky?

Už delší dobu roste váš zájem o dřevěné konstrukce a moduly pro jejich řešení, což koresponduje se současným rostoucím trendem výstavby dřevostaveb. Evergreenem jsou železobetonové konstrukce a velký zájem jste projevili také o analýzu interakce s podložím. 


A tady už je výsledné pořadí:

  1. 3D konečné prvky pro analýzu interakce s podložím (SOIL - nový modul) 
  2. Podrobný výstupní protokol návrhu ŽB desek (RC1) 
  3. Přípoje dřevěných prvků (TC1 - nový modul) 
  4. Posudek železobetonových stěn na smyk (RC5) 
  5. Navrhování za studena tvarovaných profilů dle 19975 - EN 1993-1-3 (SD - nový modul) 
  6. Posouzení virtuálního nosníku jako železobetonového nosníku (RC2) 
  7. Požární posouzení pro ŽB plošné prvky (modul RC8-S) 
  8. Prvky pro rozhraní dvou povrchů
  9. Fáze výstavby (STG - nový modul) 
  10. Návrh hliníkových prvků (ALU - nový modul)