Novinky modulu přípoje SC1 v16

16.08.2021

Jako s každou novou verzí AxisVM je i s novou verzí X6 vydána kompatibilní nová verze SC1 (v16 pro X6). 

Čeho se týká nová verze přídavného modulu SC1?

  • spoj potrubí zohledňující ohybový moment
  • vnitřní zesilující plechy pro spojení nosníků
  • vnitřní zesílení koncových desek pro připojení nosník-sloup

Co je modul SC1?

Modul SC1 je vhodný pro posouzení ocelových přípojů. Modul aplikuje metodu komponent, to znamená, že únosnost spoje by měla být stanovena na základě únosnosti jeho základních komponent. K dispozici je 11 typů přípojů. Uživatel může nastavit geometrické a materiálové vlastnosti jednotlivých komponent.

V programu AxisVM je k dispozici samostatný přídavný modul pro ocelové přípoje. Lze jej použít také nezávisle bez jakéhokoliv 3D modelu.

Modul používá následující normy pro ověření ocelových přípojů:

  • EN 1993-1-1 (2005): Eurokód 3: Návrh ocelových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro stavby
  • EN 1993-1-8 (2012): Eurokód 3: Konstrukce ocelových konstrukcí - Část 1-8: Návrh spojů