Zděné konstrukce

Řešení a moduly pro návrh a posouzení zděných konstrukcí

Posouzení zděných konstrukcí dle EN 1996

Posouzení zděných konstrukcí - modul MD1

Modul pro posouzení zděných stěn je aplikován na 2D stěnové prvky. 

Posudek je prováděn v závislosti na podlažích objektu a na definovaných virtuálních pásech. Pásy mohou být umístěny do kritické oblasti a jejich šířka může být libovolně nastavena uživatelem. Jeden pás může probíhat i přes více podlaží, takže celý segment stěny může být při výpočtu posouzen jako kompletní konstrukční systém.

Pro každé podlaží mohou být nastaveny následující parametry:

 • Typ materiálu 
 • Modul pružnosti 
 • Součinitel dotvarování 
 • Dílčí součinitel materiálu 
 • Maximální hodnota relativní excentricity
 • Součinitel vzpěru
 • Mezní štíhlost při dotvarování 
 • Způsob distribuce napětí od desky do stěny (konstantní, nebo lineární)
 • Součinitel seismicity 

Uložení zdiva

Dolní a horní uložení zdiva může být nastaveno nezávisle na modelu:

 • Nastavit můžete typ desky 
 • Základní parametry (tloušťka desky, tloušťka tepelné izolace, šířka měkké výplně) 
 • Může být nastaven vnější povrch výplně (pozice aplikované tepelné izolace nebo měkké vložky je vypočítána automaticky)

Účinek excentricity může být brán v úvahu podle dříve zmíněných modelů.

Výsledky a posouzení

Výsledky posudku jsou prezentovány graficky ve 3D scéně na definovaných vitruálních pásech. Další formou prezentace je detailní textový posudek.

Komplexní přehled definovaných parametrů a vypočtených posudků je k dispozici také v přehledných tabulkách.