Přídavné moduly

Přídavné moduly jsou projekční pomůcky, které nepocházejí z přímého vývoje AxisVM, ale od uživatelů nebo distributorů AxisVM. Tyto moduly využívají přímého propojení pomocí COM serveru. 

Projekční pomůcky

Ve spolupráci s IngWare AG Vám přinášíme následující přídavné moduly pro AxisVM.


3D2

Modul slouží k rozdělení 3D konstrukce na jednotlivé dílčí 2D modely. Postup lze použít i naopak - z dílčích 2D modelů sestavit 3D model konstrukce.

Modul zefektivní Vaše posudky stropních desek na vícepatrových objektech. Nelineární výpočet trhlin lze spustit na řádově menších modelech.

Výsledkem exportu je samostatný model vybrané desky, který obsahuje reakce (zatížení) v místech stěn a sloupů.

Do desek i žeber dále můžete navrhout nutnou výztuž a posoudit skutečné vyztužení.


ABV - návrh vyztužení podélnou výztuží

Modul pro automatický návrh vyztužení podélnou výztuží ve dvou směrech.

Nastavení umožňuje zvolit jaká vyztužení budou použita, zda u horního i dolního povrchu desky stejně, nebo každý povrch bude vyztužen jinak. Je možné předdefinovat typ výztuže, profily výztuže a rozteče podle toho, co máme k dispozici na stavbě. 

Program vykryje vypočtené nutné plochy výztuže podle nastavení s předdefinovanými profily a roztečemi.

V horním menu je dostupná volba pro zobrazení výztuže pro jednotlivé povrchy. Je možné zobrazit současně horní i dolní povrch ŽB desky pro směry x a y.LUB - přenos zatížení

Modul slouží pro přenos reakcí z jednoho modelu AxisVM do jiného. Vložení reakcí je ve formě zatížení.

Přenos zatížení pracuje obousměrně a můžete tedy zatížení jak exportovat tak i importovat mezi Vašimi modely. V parametrech nastavení přenosu lze pracovat buď s přesnou lineární distribucí nebo s konstantními hodnotami.

Přenos zatížení probíhá pomocí formátu .xml a je čitelný i v textovém editoru.


SEV - virtuální nosníky a segmenty řezů

Modul automaticky generuje polohy a umístění virtuálních nosníků a řezů na 2D prvcích.

Virtuální nosníky jsou generovány na všech nebo vybraných stěnách a deskách. Uživatel si může zvolit vzdálenost umístění od hrany stěny nebo desky.

V místech generovaných virtuálních nosníků lze provádět posudky a eliminovat špičky způsobené singulárními oblastmi na hranách stěn a desek.

Výsledky na segmentu řezu

Výsledky na virtuálním stěnovém nosníku


MAS - výkaz materiálu

Generování výkazu materiálu + kumulace po průřezech, materiálech, podlažích apod.

Výkaz dle materiálu

Výkaz dle průřezů


ERS - ekvivalentní síly

Modul pro generování ekvivalentních sil pro posouzení seismických účinků na budovy.