Ocelové konstrukce

Řešení a moduly pro návrh a posouzení ocelových konstrukcí

Posouzení ocelových konstrukcí dle EN 1993 na MSP a MSÚ včetně požární odolnosti a posouzení přípojů

Posouzení ocelových konstrukcí - modul SD1

Posouzení ocelových prvků může být použito pro tyto prvky a tvary:

  • válcované a svařované I profily
  • uzavřené obdélníkové, čtvercové a kruhové průřezy
  • jednoose symetrické I profily, T profily
  • plné kruhové a obdélníkové profily
  • obecné průřezy.

Prvky zařazené do třídy 4 je možné posoudit pro jedno a dvouose symetrické průřezy tvaru I, pravidelné čtvercové a obdélníkové profily. Efektivní průřezové charakteristiky jsou počítány pro jednoosý tlak a ohyb.

Dostupné pro:

  • Eurocode 3 - EN - 1993-1-1:2004
  • NEN - NEN - 6770:1997
  • SIA - SIA - 262:2003

Pro posouzení dle EN 3 musí být prvkům přiřazena a definována korektní návrhová data:

Posouzení požární odolnosti ocelových konstrukcí - modul SD8

Parametry pro posouzení požární odolnosti konstrukce se přiřazují ocelovým nosníkům, příhradovým prvkům a žebrům pro provedení pokročilé analýzy požární odolnosti vhledem k požadovanému času požární odolnosti.


Posouzení požární odolnosti lze v AxisVM provést, pokud vybraná kombinace obsahuje požární zatížení a pokud byla některému z vybraných prvků přiřazena požární návrhová data.

AxisVM může vypočítat kritickou teplotu pro režimy selhání. Kritická teplota prvku je minimální kritickou teplotou pro různé režimy selhání.

Kromě základních počátečních parametrů jsou uvedeny i následující parametry: požadovaná doba požární odolnosti (např. R30), typ vybrané požární křivky, návrhová teplota oceli, režim kritického porušení, využití a kritická teplota.

Optimalizace návrhu ocelových konstrukcí - modul SD9

Optimalizaci návrhu lze provádět na základě různých parametrů. 

Optimalizovat je možné na výslednou hmotnost, nebo na maximální hodnotu využití posudku.

Optimalizace může být řízena také dle vybraných profilů (typicky skladové zásoby) nebo na celou knihovnu profilů.

Posouzení různých typů ocelových šroubovaných a svařovaných přípojů - modul SC1

Modul SC1 je vhodný pro posouzení ocelových přípojů. Modul aplikuje metodu komponent, to znamená, že únosnost spoje by měla být stanovena na základě únosnosti jeho základních komponent. K dispozici je 11 typů přípojů. Uživatel může nastavit geometrické a materiálové vlastnosti jednotlivých komponent.

V programu AxisVM je k dispozici samostatný přídavný modul pro ocelové přípoje. Lze jej použít také nezávisle bez jakéhokoliv 3D modelu.

Modul používá následující normy pro ověření ocelových přípojů:

  • EN 1993-1-1 (2005): Eurokód 3: Návrh ocelových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro stavby
  • EN 1993-1-8 (2012): Eurokód 3: Konstrukce ocelových konstrukcí - Část 1-8: Návrh spojů