Wellness Horní Planá

16.02.2022

Předmětem statického posouzení bylo zastřešení objektu s bazénem.

Nosný systém budovy je navržen částečně jako železobetonová konstrukce, částečně jako dřevěný skelet. Tento skelet je složený z dřevěných sloupů, které nesou prosklenou fasádu.

Konstrukce střechy je navržena jako vazníková konstrukce z lepených dřevěných vazníků s rovnou horní a zaoblenou spodní hranou. Na vazníky jsou osedlány vaznice a mezi nimi je lokálně navrženo diagonální ztužení dřevěnými diagonálami.

Prostorové ztužení objektu je zajištěno pomocí systému dřevěných diagonál v úrovni střechy a ocelových táhel mezi nosnými dřevěnými sloupy. Tak není narušen celkový dojem z prosklené fasády. 

Rendrovaný 3D model
Rendrovaný 3D model