Webinář: Imperfekce

21.02.2022

Konstrukční analýza se obvykle provádí na idealizovaném, geometricky dokonalém modelu. Ve skutečném světě však nic není dokonalé. 

Konstrukční geometrie, chování materiálu a poloha zatížení bývají nedokonalé. Pro ověření pevnosti a stability členitých konstrukcí, konstrukčních prvků a detailů lze namísto lineárních metod efektivně použít geometricky a materiálově nelineární analýzu se zahrnutými imperfekcemi (GMNIA). To platí zejména v případě složitých konstrukčních detailů a dílů, kde stabilitu a únosnost lze jen stěží ověřit jednoduššími metodami.

IMP modul AxisVM umožňuje uživatelům počítat s takovými geometrickými imperfekcemi, které lze vytvořit změnou měřítka a následným překrytím tvarů režimu vzpěru. Účinek imperfekcí lze vzít v úvahu geometricky nelineární analýzou kombinací zatížení, která zahrnuje zatěžovací stavy s imperfekcemi.

Zveme vás tedy na webinář, kde si představíme analýzu konstrukce s imperfekcemi pomocí AxisVM.

Kdy: 24. 2. 2022 ve 14 hodin