Vzdělávací zařízení Virt, SK

08.04.2021

Náš dlouholetý zákazník Ing. Miroslav Šimonovič, PhD. ve spolupráci se statikem Ing. Slavomírem Šmihulou zpracovali projekt modernizace hlavního  vstupního objektu zařízení se školícími prostory, který slouží také pro ubytování a stravování studentů. Modernizace proběhla v rámci projektu "Virt - modernizace vzdělávacího zařízení Ekonomické univerzity v Bratislavě".

Zařízení slouží k pořádání seminářů, školení a kurzů s využitím podpory ICT, doplněné možností sportovního vyžití na stávajícím vybavení areálu. Ubytovací kapacity s kompletním servisem umožňují optimální zorganizování vícedenních programů a soustředění.

Rendrovaný 3D model budovy školicího střediska
Rendrovaný 3D model budovy školicího střediska
3D model vnitřních železobetonových stěn a stropů
3D model vnitřních železobetonových stěn a stropů
Školicí středisko Virt - realizace
Školicí středisko Virt - realizace