Rodinný dům Nitra, SK

08.04.2021

Náš zákazník, Ing. Miroslav Šimonovič, PhD. zpracovával projekt statiky monolitické železobetonové konstrukce rodinného domu v Nitře. Jedná se o moderní atypický dům s plochou střechou a velkorysými okenními otvory, jehož 2. NP je vykonzolováno nad 1. NP. Právě toto je jedno z míst, kde je důležité správně navrhnout výztuže. V několika místech bylo navrženo podepření ocelovými sloupy.

Rendrovaný 3D model rodinného domu
Rendrovaný 3D model rodinného domu
Dům v průběhu výstavby
Dům v průběhu výstavby