Obytná nástavba v Nové Vsi

16.02.2022

Přístavba obytného 2. podlaží a zastřešení zadního dvora pro využití jako skladovací prostory.

Záměrem investora bylo rekonstruovat bývalé prostory pro podnikání, zastřešit dvůr, aby bylo možné jej využít pro skladování a zvýšit stávající stavbu o jedno obytné podlaží.

Statickým ověřením jsme vyhodnotili, že je kvůli přístavbě patra nutné provést u stávajících nosných konstrukcí lokální zesílení pomocí železobetonových sloupů propojených se stávajícími základy. Je také třeba přidat nové věnce po celém obvodu nosných stěn objektu. Stávající keramobetonové stropní konstrukce by v případě nástavby dalšího podlaží nevyhověly technickým a statickým požadavkům pro obytné prostory, proto bude podlahová konstrukce 2. NP uložena na nové železobetonové věnce. Starou konstrukci stropu 1. NP tak nebylo potřeba bourat. 

Rendrovaný 3D model - celkový pohled
Rendrovaný 3D model - celkový pohled

Nové obytné podlaží je navrženo jako lehký dřevěný skelet, díky čemuž nebude stávající spodní stavba přitěžována víc, než je nutné. Svislé nosné konstrukce jsou složeny z dřevěných sloupků, zastřešení tvoří dřevěné příhradové vazníky. 

Zastřešení dvora
Zastřešení dvora

Zastřešení dvora je navrženo za pomoci dřevěných vazníků s lisovanými styčníkovými deskami. Vazníková konstrukce je uložena na železobetonových sloupech.