Nový modul RC8-B pro požární návrh ŽB

25.05.2022

Novinkou ve druhém vydání verze AxisVM X6 je modul RC8-B pro požární návrh železobetonových nosníků a sloupů.

Pomocí modulu RC8-B je možné provést požární návrh příhradových, trámových a žebrových prvků z oceli, dřeva a železobetonu. Uživatel si může vybrat z různých standardních požárních křivek podle možností, které nabízí zvolená návrhová norma. 

Podmínkou pro použití modulu RC8-B je nainstalovaný modul RC2, protože modul pro požární návrh železobetonových prvků vychází z konvenčního návrhu železobetonu.

Co modul umí

  • analýza rozložení teploty
  • teplotně závislé vlastnosti materiálů pro ocel a beton
  • zohlednění odlupování poškozených betonových vrstev
  • návrh a ověření ohybové a smykové výztuže
  • podrobná dokumentace návrhových výpočtů

Analýza rozložení teploty

Software řeší problém 2D přenosu tepla pomocí metody konečných diferencí. Parametry závislé na teplotě jsou vypočteny podle EN 1992-1-2. Barevná škála na obrázku pomáhá identifikovat teplejší a studenější oblasti průřezu. Pokud najedete kurzorem na obrázek, software zobrazí malé vyskakovací okno s vypočítanou teplotou na pozici kurzoru.

Požární návrh - železobetonové sloupy

Při výpočtu interakční plochy Nx-My-Mz jsou následovány doporučení a pokyny přílohy B normy EN 1992-1-2.

Excentricity se počítají obdobně jako při normálním teplotním návrhu, je však uvažován snížený průřezový odpor a tuhost podle poškozených vnějších betonových vrstev a změny vlastností betonu a oceli při zvýšené teplotě. Smykové a torzní vlastnosti jsou také hodnoceny s ohledem na zmenšený průřez a snížené vlastnosti materiálu.

Požární návrh - železobetonové nosníky

Při ověřování nebo návrhu podélné výztuže jsou brány v úvahu doporučení a směrnice přílohy B EN 1992-1-2. Upravená pevnost každé výztuže je posouzena na základě teploty výztuže. Smykové a torzní vlastnosti jsou také hodnoceny s ohledem na zmenšený průřez a snížené vlastnosti materiálu.

Pokud vás tento modul zaujal a chcete jej využívat nebo máte jakékoliv otázky, ozvěte se nám. 

Do konce května můžete využít slevu 20 % na všechny moduly.