Nový modul pro analýzu odezvy ŽB průřezu

18.02.2021

Pomocí nového modulu RC6 je možné provádět analýzu napětí-přetvoření železobetonových nosníků a sloupů podle Eurokódu a SIA.

Analyzovaný prvek může být rovný či zakřivený o konstantním nebo proměnném průřezu. Analýza umožňuje zjistit hodnoty napětí a přetvoření v jakémkoli bodě průřezu, ať už v betonu nebo ocelové výztuži. To využijete například při výpočtech na únavu nebo pro analýzu ŽB průřezu porušeného trhlinami. Modul zohledňuje skutečnou výztuž, nelineární chování betonu a výztuže podle pracovních diagramů i přítomnost trhlin.

Analýza a výsledky

Po dokončení analýzy RC6 jsou zobrazeny nejdůležitější výsledky:

I. Vyztužený průřez s rozdělením na taženou a tlačenou oblast

II. Diagram přetvoření

1. Tažená část

2. Těžiště
3. Tlačená část

III. Diagram napětí

4. Napětí v nejvíce tažené výztuži

5. Napětí v nejvíce tlačené výztuži
6. Napětí v nejvíce tlačeném vlákně betonu

IV. Informační panel s výsledky analýzy

Více informací o modulu RC6 najdete zde nebo nás kontaktujte