Mostní konstrukce

03.11.2019

AxisVM je vhodným nástrojem pro výpočty mostních konstrukcí. 

S výhodou můžete využít například materiálovou a geometrickou nelinearitu a také pokročilé dynamické možnosti (Time History).