Modul VÍTR a nové funkce ve verzi AxisVM X7R3

23.04.2024

Hlavní novinky

Modul VÍTR

Vylepšením modulu CFD vznikl nový samostatný modul Vítr. Najdete ho v samostatné záložce, hned vedle záložky Zatížení.

 • Zatímco byl modul CFD používán pro import hodnot tlaku z externího programu pro výpočet dynamiky tekutin do AXISVM, modul VÍTR nyní nabízí možnost určit hodnoty tlaku přímo v AXISVM - v digitálním větrném tunelu. K tomu AXISVM využívá výpočetní engine OpenFoam.
 • Vypočtené hodnoty tlaku a rychlosti mohou být zakresleny jako tlak na povrch v řezu i s pomocí proudnic.
 • S tímto řešením je možné vypočítat zatížení větrem i pro stavby, pro které není možné generovat standardní zatížení. Doporučujeme jej zejména pro otevřené příhradové stavby, budovy nepravidelného tvaru, kontejnery, komíny, věže a mnohé další typy staveb, které nejsou pokryté standardním řešením.
 • Uživatelé, kteří zakoupili modul CFD, můžou na modul VÍTR upgradovat za zvýhodněnou cenu.
 • Modul CFD bude od verze X8 součástí balíčku BASIC/základního balíčku.

Nové funkce v existujících modulech

SD8, RC8

 • Nové požární křivky pro navrhování (požární posudek) ocelových a betonových prvků.
 • Modifikovaná uhlovodíková požární křivka pro ocelové a betonové prvky (SD8 and RC8).
 • Vlastní požární křivka pro ocelové prvky (RC8).
 • Nové typy Expozice průřezu pro posudek požární odolnosti.
  Pro podporované průřezy jsou dostupné následující typy expozice - záleží, jestli je průřez chráněn nebo nechráněn (SD8).
 • Volitelná expozice ze čtyř stran pro obdélníkové sloupy (RC8-B).
 • Výpočet požární odolnosti vyztužených betonových nosníků - doplněno o detailní výpočet s teplotou výztuže a s prvky násobení 'fy' a 'Es' (RC8-B).

TD1

 • Během návrhu dřevěných prvků můžete zapnout/vypnout posudek rovinného vzpěru a klopení v dialogu Parametry pro návrh.
 • Je možné navrhovat dřevěné prvky s proměnnými průřezy v obou směrech.

 • Je umožněné navrhování dřevěných prvků složených z rovných i zakřivených prvků.


SWG

 • Uvažování mimořádného zatížení sněhem může být během automatického generování nastaveno mezi standardní parametry.


SOIL

 • Představení animací půdních segmentů.

 • Libovolné pozicování půdních segmentů kolmo k rovině původní roviny segmentu řezu. 

 • Štítky výsledků pro segmenty půdy. Zobrazení výsledkových komponentů půdních analýz jako štítků, pro každý půdní konečný prvek.

 • Možnost definování nelineárního uložení podpory (pouze v tlaku). Pro nelineární výpočet.

RC1

 • Výpočet požadovaného vyztužení, založené na limitní šířce trhlin.
 • Kontrola nad pozicí (horní, spodní) a směrem limitní trhliny, která je posuzována jako limitující faktor při posuzování požadovaného množství výztuže.
 • Krytí betonu pro směry x a y jako samostatný sloupec v tabulce Parametry vyztužení. Nelineární statická analýza s možností "Použít vyztužení pro výpočet".

 • Současné uvažování skutečně aplikovaného a vypočteného vyztužení. Při zaškrtnutí obou možností bude uvažováno s obálkou obou (NL3).

RC2, RC3, RC6

 • Posudek smyku pro vyztužené betonové nosníky s ručně definovanou oblastí třmínků (RC2).
 • Nové komponenty výsledků pro analýzu protlačení (RC3).
 • Výsledky analýzy protlačení je možné zobrazit jako nové komponenty výsledků v okně modelu (RC3).
 • Pozice zahrnutí protlačení může být upravena (RC3).
 • Rozšíření analýzy napětí na virtuální prvky (RC6). S modulem RC6 je od verze X7R3 možné provádět analýzu napětí virtuálních prvků, stejně jako vyztužených betonových nosníků, sloupů a plošných prvků. To zahrnuje i uvažování použitého vyztužení, trhliny v betonu a nelineární chování materiálů (RC6).

 • Na žádost Ingware byla přidána i další vylepšení.

SE1, SD1

 • Nové seismické spektrum odezvy podle Německého EC8 NAD.

 • Při určování podepření proti klopení je uvažováno s tuhostí spojovacího prutu jako do série zapojených pružin.

Nové funkce v BIM

 • GRASSHOPPER-AXISVM plugin v7.0. Verze pluginu 7.0 umožňuje optimalizaci příhradových staveb (přístup k funkcionalitě SD9 a TD9) a usnadňuje přenos vybraných analýz výsledků AXISVM do Grasshopperu.

Nové funkce v balíčcích BASIC

 • Volitelná definice vnitřních a vnějších zaoblení pro tenkostěnné průřezy.

 • Nesymetrický profil "Křížové I".

 • Animace - od verze X7R3 jsou animace přehrávány přímo v zobrazení modelu, není již potřeba samostatné okno.

 • Otáčivá animace - nová možnost, jak prezentovat AXISVM modely. Otáčivý model umožňuje rotaci v 360 stupních nebo v požadovaných úhlech. Animaci je možné uložit jako video (ve formátu .gif).

 • Pro pohyblivé zatížení lze nastavit nejen rovnoměrné kroky, ale také kroky v definovaných vzdálenostech.

 • Tepelná vodivost betonu může být nastavena jako standardní parametr.

 • Standardy podporované v AXISVM nyní zahrnují Eurokódy se španělskými a portugalskými národními dodatky.

 • Portugalská a španělská jazyková verze. Seznam podporovaných jazyků byl rozšířen o španělskou a portugalskou verzi.

 • Portugalské a španělské normy.

Licence přizpůsobená vašim potřebám

Nová & flexibilní cloudová ochrana

Dobře známá HW ochrana


Řešení softwarové ochrany, které umožňuje použití AXISVM kdekoli a kdykoli.

Odpadají problémy se ztrátou, poškozením nebo ponecháním hardwarových klíčů v počítači. Program lze použít kdekoli, kde je připojení k internetu. Existuje také řešení, pokud nefunguje internet nebo je odkaz nespolehlivý. Tato flexibilní metoda licencování je dostupná od verze AXISVM X7.

Náš software byl od počátku distribuován s ochranou založenou na hardwarovém klíči.

Je to ideální řešení pro lidi, kteří používají software AXISVM na jednom počítači. Manipulace s klíčem může být těžkopádná pro ty, kteří hodně cestují nebo plánují používat AXISVM na několika počítačích. Pro ně je cloudová ochrana ideálním řešením.