Nová verze AxisVM X7

09.04.2023

Hlavní novinky

Modul RC8-S

Nový modul RC8-S poskytuje možnost požárního návrhu RC domén podle norem Eurocode 2, SIA 262 a NTC. Moduly RC8-B (vydáno v AxisVM X6) a RC8-S poskytují komplexní nástroj pro požární návrh železobetonových konstrukcí, díky čemuž je proces navrhování rychlý a snadný.

  • Požární posouzení železobetonových konstrukcí 
  • Rozšíření stávajícího modulu RC8B 
  • RC8S spolu s funkcemi RC8B poskytuje AxisVM komplexní nástroj pro navrhování požárních konstrukcí RC. 

Analýza vzpěru pro vybranou část modelu

Tato funkce umožňuje efektivní analýzu stability ocelových konstrukčních prvků spuštěním analýzy vzpěru pouze pro vybranou část konstrukci.

Části definované v modelu lze vybrat jako sub konstrukci pro analýzu vzpěru.

Do výpočtu je zahrnuta celá konstrukce, avšak prvky nezahrnuté do sub konstrukce jsou považovány pouze za pružné podpory. Výsledkem jsou stabilitní vlastní tvary prvků ve vybrané sub konstrukci.

Podloží

Modelování interakce mezi podložím a konstrukcí

Nový modul SOIL umožňuje přesnější modelování interakce zeminy a konstrukce. Analýza společného modelu umožňuje zkoumat napětí a deformace v zemině a také vliv deformace zeminy na konstrukci. Na základě zadaných vzorů vrtů je program schopen vygenerovat model zeminy sestavený z 3D prvků a automaticky určit Winklerovy tuhosti pro podpory.

Modul bude uveden brzy.

Další novinky

Nová vylepšení ve stávajících modulech

Modul RC1

Zobrazení využití posudky pro aktuální vyztužení prvků

Modul RC2

Volitelné zohlednění kroucení při návrhu ŽB sloupů

Modul RC2

Rozšířený posudek smyku železobetonových sloupů

Modul RC3

Kontrola protlačení konců/rohů stěn zesílených sloupy


Modul RC3

Posudek protlačení se zohledněním připojených žeber

Modul RC4

Ověření základů proti vztlaku

Modul RC4

Další možnosti pro návrh základových patek

Modul SC1

Momentově odolný spoj nosník-sloup


Modul SC1

Momentový spoj nosníku s čelní deskou

Modul SWG

Vlastní nastavení koeficientu tvaru zatížení sněhem µ1

Modul SWG

Střešní panely se sněhovými zábranami


Nová vylepšení v BIM

IFC

Další možnosti importu

IFC

Export speciálních domén

REVIT - AXISVM

Podpora Revit 2023

REVIT - AXISVM

Export aktuálního vyztužení do Revit 2022 a Revit 2023


Grasshopper

Nové rozhraní pro V6.0 Rhino/Grasshopper

Dynamo

Nové rozhraní pro V3.0 Revit/Dynamo


Nová vylepšení v základních balíčcích

Vzpěr

Vzpěrnostní analýza pro vybranou část modelu (NL)

Modelování

Automatický výpočet středu smyku konstrukce

Prvky

Další možnost pro excentricitu plošných prvků

Prvky

Pružinová charakteristika kloubů na hraně


Zatížení

Spojování zatížení

Zatížení

Automatický zatěžovací stav pro vlastní tíhu

Posudek ŽB

Ořezání špiček smykové síly nad sloupy

Průřezy

Parametrický Z průřez


Dokumentace

Report materiálových a průřezových dat

Analýza

Parametry analýzy zobrazeny v tabulkách

BIM a integrace s ostatními programy

BIM je základní, vyvíjející se a nepostradatelný nástroj pro modelování řízené informacemi.

►AXISVM podporuje většinu "otevřených" a "uzavřených" formátů BIM a poskytuje aktuální konektivitu s dalším CAD softwarem (včetně ArchiCAD, REVIT a TEKLA)

►Podporuje široce používané formáty, jako je IFC a SAF, které umožňují přímou výměnu dat mezi architekty a stavebními inženýry a přenos dat mezi konstrukčním a jiným návrhovým softwarem

►Sortiment parametrických konstrukčních řešení byl rozšířen o balíčky komponent Rhino/Grasshopper a Revit/Dynamo. Ty umožňují oběma inovativním systémům okamžitě zobrazit parametricky sestavený model v AXISVM a umožňují průběžné vyhodnocování výsledků při změně parametrů.

Modul IFC

Import-export souborů IFC

Modul REV

Obousměrné připojení k Revitu

Modul TI

Obousměrné připojení k Tekla Structures

Modul SAF

Obousměrné datové připojení založené na Excelu

Modul ALP

Allplan export datového připojení

Rhino/Grasshopper & Revit/Dynamo

parametrické datové připojení

Licence přizpůsobená vašim potřebám

Nová & flexibilní cloudová ochrana

Dobře známá HW ochrana


Řešení softwarové ochrany, které umožňuje použití AXISVM kdekoli a kdykoli.

Odpadají problémy se ztrátou, poškozením nebo ponecháním hardwarových klíčů v počítači. Program lze použít kdekoli, kde je připojení k internetu. Existuje také řešení, pokud nefunguje internet nebo je odkaz nespolehlivý. Tato flexibilní metoda licencování je dostupná od verze AXISVM X7.

Náš software byl od počátku distribuován s ochranou založenou na hardwarovém klíči.

Je to ideální řešení pro lidi, kteří používají software AXISVM na jednom počítači. Manipulace s klíčem může být těžkopádná pro ty, kteří hodně cestují nebo plánují používat AXISVM na několika počítačích. Pro ně je cloudová ochrana ideálním řešením.