Dřevěné konstrukce

Řešení a moduly pro návrh a posouzení dřevěných konstrukcí

Posouzení dřevěných konstrukcí dle EN 1995 na MSP a MSÚ včetně požární odolnosti 

Posouzení dřevěných konstrukcí - modul TD1

Modul pro posouzení dřevěných prvků je možné použít pro následující průřezy a materiály:

 • Obdélníkové průřezy z rostlého řeziva, lepeného a laminovaného dřeva.
 • Kruhové průřezy z rostlého řeziva.

Dostupné pro: Eurocode 5 - EN - 1995-1-1:2004

Databáze materiálů obsahuje charakteristiky jak pro rostlé, tak lepené a laminované dřevo dle norem EN (rostlé dřevo: EN338, lepené dřevo: EN 1194).

Posouzení požární odolnosti dřevěných konstrukcí - modul TD8

Modul provádí analýzu dřevěných prutů metodou sníženého průřezu. Vypočítá dobu požární odolnosti pro každý prvek v konstrukci.

Optimalizace návrhu dřevěných konstrukcí - modul TD9

Optimalizace průřezu dřevěných konstrukcí umožňuje efektivní návrh a posouzení konstrukce včetně vyladění rozměrů pro snížení hmotnosti konstrukčních prvků.

Optimalizace kontroluje konstrukční prvky pro stejné vnitřní síly, které ignorují změny tuhosti v důsledku měnících se rozměrů. V určitých typech konstrukcí (staticky neurčité konstrukce) může přepočet modelu vykázat značné rozdíly ve vnitřních sílách. V těchto případech zajistíte efektivní využití konstrukce několika po sobě jdoucími optimalizacemi.

Optimalizace využívá návrhové parametry, které byly dříve přiřazeny posuzovaným prvkům. Typy průřezů vhodné pro optimalizaci jsou: obdélník, zaoblený obdélník a kruhové tvary. Proměnné průřezy nelze optimalizovat.

Posouzení křížem lepených dřevěných panelů (CLT) - modul XLM

Program používá vrstvené ortotropní 2D konečné prvky k určení vnitřních sil a napětí v každé vrstvě.

Modul provádí následující kontroly interakce napětí:

 • ohyb a osové napětí rovnoběžně se směrem vláken
 • ohyb a osové napětí kolmé ke směru vláken
 • ohyb a osové stlačení rovnoběžně se směrem vláken
 • ohyb a osové stlačení kolmo ke směru vláken
 • smykové a torzní
 • valivý smyk a axiální napětí kolmé ke směru vláken
 • valivé smykové a osové stlačení kolmé ke směru vláken

Tento typ plochy vyžaduje modul XLM pro manipulaci s panely XLAM (křížem lepené dřevo). AxisVM nabízí knihovnu mnoha běžných produktů, ale lze zadat i vlastní sadu vrstev.

Analýza poskytuje deformace, vnitřní síly a napětí v plochách XLAM.

Konstrukční vrstvy XLAM lze načíst z knihoven nebo můžete použít Editor XLM panelu.

Pole Název obsahuje název konstrukčního panelu. Tloušťka je vypočtená jako celková tloušťka panelu. Počet vrstev je vždy lichý, struktura vrstvy musí být symetrická. Editace řádků konstrukční vrstvy okamžitě změní hodnotu jeho symetrického protějšku.

Modul XLM
Modul XLM
Editor panelu a databáze XLAM
Editor panelu a databáze XLAM

Výpočet napětí a návrh XLAM panelu s ohledem na všechny interakce

Pro panely XLAM (CLT) neexistuje v současné době platná celková regulace posudku, a proto byly jako základ postupu posudku vzaty následující normy, předběžné normy a normativy:

 • EN 1995-1-1, prEN 1995-1, 
 • DIN 1052:2004, 
 • DIN 1052:2008, 
 • GU 14.1.2008.
Výpočet napětí na CLT panelu
Výpočet napětí na CLT panelu